събота, 25 декември 2010 г.

Невероятната Индия - идеята и подготовката в спомени и емоции

Всеки казваше, че две седмици престой в Индия са нищожно малко, но в крайна сметка излезнаха прави...

Идеята ми за пътешествие на изток дойде преди няколко години, когато вече започнах да се чувствам наситен от Европейските дестинации, които най-често посещавах. След запознанството ми с моя приятел от Непал Ражу Пандит от гр. Катманду - Непал бях замислил да се ориентирам натам, говорили бяхме и с Горица, че на нея и се ходеше в Индия и мислихме някога да тръгнем и да комбинираме двете страни. Покрай тези планове дните си минаваха, но така и не се виждаше план за пътуване в обозримо бъдеще. Но в един хубав мартенски ден на 2010 г. моя приятел Аренд от Холандия ми изпрати покана в едно "Писмо с много труден отговор", което аз споделих с моите близки и приятели и реших: тръгвам за Индия, но за кратко двуседмично пътуване.

Започнах да разглеждам за самолетни билети и да се ориентирам в предложенията на авиокомпаниите и попаднах на предложенията на Аэрофлот като цените бяха около 390-420 евро за двупосочен билет през Москва. Първоначално си купих билет само за мен в края на месец май. Имах още двама потенциални партньори, които бяха изявили желание да се включат в пътешествието - моя колега от УНСС Владо, както и Петя от "Петък". Владо се колебаеше дали е готов да извади необходимата сума за пътуването, колебаейки се колко ще са ни разходите по самия престой в Индия. Петя пък се чудеше дали да си задели парите за пътуването или за да си закупи цифров огледално-рефлексен фотопапарат. В крайна сметка Владо се колеба до последните седмици преди пътуването, а Петя се фокусира върху купуването на фотоапарат и окончателно затвори главата за преговори.

Лятото си вървеше, аз си подадох документи за паспорт около началото на август, опитвайки се да избегна дългите опашки, а спорта бе готов в средата на септември, когато купихме билет и за Оля. Към края на септември подготвихме формуляра за кандидатстване за виза към посолството на Индия, подадохме документит към средата на октомври с искане за двукратна виза, защото имахме желание да отидем и до Непал, но консула изиска билет, с който ще влезнем отново в Индия, но ние нямхаме такъв и се отказахме. Получихме еднократни визи, като таксата за туристическите такива е 100 лева. Дните се нижеха неусетно един по един и така си наближи рождения ми ден в края на октомври и след него вече започнах да усещам тръпката и настроението, което се създава преди едно такова екзотично и загадъчно пътешествие - без резервации за хотели, без планиране на конкретни места за посещение... На първо време си бях набелязал 10-12 интересни града в централната част на Индия, които намерих за по-интересни и толкоз.

Вече е ноември и комуникацията ми с моя холандски приятел Аренд стана по интензивна, именно в организационно-подготвителната фаза за нашето пътуване. Той замина още през август към Афганистан и вече бе се придвижил до Индия, като след края на един курс, воден от Далай Лама, се бе насочил към Непал, тъй като се уточнихме, че ние този път няма да имаме време и възможност за ходене, та той планира, две седмици преди ние да пристигнем в Индия, своето ходене до Непал. Имахме принципна уговорка да се срещнем в гр. Варанаси на ж.п. гарата на 16 ноември сутринта.

Всеки един посетен град от това пътешествие ще публикувам в отделна публикация, за да мога да споделя по-детайлни впечатления и да не забравям нещо важно, пишейки всичко наведнъж.

И накратко ще обърна внимание на записа от нашата обиколка, изобразен на картата от Google Maps. Сумарно сме изминали около 3000 километра, като по-голямата част от пътуването беше с междуградкси автобуси, а другата част с уникален индийски влак. 
Снимките са вече на Facebook профила ми тук

Видео файлове са качени на YouTube профила ми тук

четвъртък, 23 декември 2010 г.

Парламентарно питане във връзка с ловът на кафява мечка в България

След като Младите Зелени категорично заявиха в своя декларация неодобрението си към приетия лобистки закон, застрашаващ популацията на Кафявата мечка в България, сега Младите Зелени заедно с гръцкия евродепутат от групата на Зелените, Михалис Тремополус изготвиха парламентарно питане под формата на писмен въпрос, който е депозиран в Европейския Парламент в края на ноември 2010 г.

Автор: Михалис Тремопулос – Зелени/ALE

Тема: Ловът на кафява мечка в България

Текст: Кафявата мечка (Ursus arctos) е защитен европейски вид, посочен като приоритетен в Приложение II на Директива за хабитатите 92/43 ЕЕС (Annex II, Habitats Directive), на който се дава статут на строго защитен вид в рамките на Европейския съюз. Въпреки това в България неотдавна бе приет закон, разрешаващ лова на кафява мечка. [1] Актуалният брой на популацията от кафява мечка в България не се знае с точност, но според груби изчисления той възлиза на 700. [2] Екологичните неправителствени организации от България и Европа призовават към прекратяване лова на кафява мечка в България. Възможното прилагане на двоен стандарт в Европейската система за защита на приоритетни видове е проблем, изискващ специално внимание. Въпросът, отправен към Европейската комисия, е следният:

1. Новоприетият български закон в съответствие ли е със съответното европейско законодателство?

2. В съответствие ли е този закон с Европейския проект LIFE07NAT/IT/000592, който сега е в ход и е насочен към изучаването и защитата на кафявата мечка на Балканите, с участието на Италия, Гърция, България и Румъния.

3. Какви критерии се прилагат от българското правителство за определяне на реалната бройка кафяви мечки за отстрел?

4. Какви мерки ще бъдат предприети от Комисията, ако неотдавна одобреният български закон се окаже несъвместим с европейското законодателство и с възприетите практики за защита, особено предвид провала на ЕС да реализира целите за биоразнообразие, приети преди 10 години?

понеделник, 13 декември 2010 г.

Граждани срещу минните замърсявания

От Попинци, Баня, Бъта, Оборище, Панагюрище, Пловдив, Пазарджик, Златица, Чавдар, Асеновград, Крумовград и Кърджали.

ИСТИНАТА ЗА ЕКОКАТАСТРОФАТА ПО РЕКА ЛУДА ЯНА

Асарел Медет си призна вината за замърсената Банска Луда Яна при чистене на утайника /бивш микроязовир на АПК/ на Обогатителната фабрика Асарел.

По време на производствената си дейност, Асарел Медет превръща микроязавира в утайник на отпадъци, продукт на многобройните аварии на самата Обогатителна фабрика, рудника и окисния отвал. При всички показатели еко катастрофата е причинена от производствена авария, защото за 20 години на експлоатация на Обогатителна фабрика Асарел, бившия язовир на АПК непрекъснато се запълва от наноси и флотационен концентрат със съдържание на тежки метали, химикали, реагенти и други производствени отпадъци. Периодично Асарел чисти тези производствени отпадъци от утайника. Доказателство за това е самият факт че оттогава, вече 20 години язовира вече не се използва за напояване на земеделски площи, за което е проектиран, а се е превърнал в хранилище, утайник на отрови.

За пореден път Асарел, както и РИОСВ Пазарджик прикриват истината, като използват неверни определения. Вместо утайник на производствени отрови наричат източника на замърсяване „микроязовир”, вместо утайки на тежки метали, химикали и реагенти – „кал от микроязовира”. Интересно по какъв начин „кал от микроязовир” попаднал в реката може да изтрови цялата ихтиофауна на 20 км. надолу по течението? Това е подигравка с живота и здравето на хората тровени години наред и пренебрежително отношение спрямо интелектуалния и професионален потенциал на българските журналисти.

Тези измами на РИОСВ и фирмата допуснала престъплението, целят да се прикрие истината за системния геноцид на който са подложени хората по поречието на реките Луда Яна и Марица с постоянните замърсявания на водата, въздуха и почвите от предприятието. Отровите бълвани от Асарел постепенно изменят целия химичен анализ на почвите, надземните и подземни води в долините на реките Луда Яна и Марица.

Милиардерът Цоцорков не желае да отдели от заграбените от държавата милиарди за да направи пречиствателни станции на целия Комбинат и да спре да трови хората. Милиардерът предпочита да ползва изпълнените в миналото проекти, които не решават постоянните замърсявания. Въпреки гръмките хвалби от страна на предприятието че се грижи за околната среда, проектно не са решени въпросите на дренирането на дъждовните, технологичните и дори и отпадните битови води в Комбината. В резултат трите реки в обхвата на комбината – Асарелска, Панова и Люлековица, притоци на Банска Луда Яна, се замърсяват от непрекъснато изтичане на разтвори и окиси на тежки метали, химикали и реагенти. МОСВ услужливо не взема страна пренебрегвайки дълга си към потърпевшите граждани, които според конституцията имат право на живот в чиста околна среда.

Ние гражданите срещу минните замърсявания ще заведем дела от името на потърпевшите хора срещу Асарел Медет за провеждан Еко геноцид, за замърсените земеделски земи, за пропуснати ползи от некомпенсираните и унищожени 11 000 дка земи и гори при производството.

Ще подадем сигнал до прокуратурата за престъпление измама на обществеността за претърпените екологични вреди, както и осъществено укривателство на престъпление от страна на РИОСВ в полза на Асарел с която са налице и конфликт на интереси между директора на РИОСВ Лулов и Цоцорков бивш негов шеф, а както се предполага и настоящ.

За контакти:

Константин Дичев – Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност (ГД БОПП) – 0886 966 583

Васил Кадринов – Гражданско движение против минните замърсявания (ГД ПМЗ) – 0889 032 954

вторник, 7 декември 2010 г.

Протестен митинг срещу идейния проект за изграждане на регионално депо за смет на територията на община Самоков

На 8 декември 2010 г. от 10,30 ч., във връзка със заседание на експертен съвет по Доклад за ОВОС, пред сградата на РИОСВ София, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ще се проведе протестен митинг срещу инвестиционно предложение „Изграждане на регионално депо за отпадъци в ПИ 65231.915.100 с обща площ 327 024 м2 в землището на гр. Самоков” и Доклада за ОВОС по него.

Организирането на протестния митинг е продиктувано от наличието на редица фрапиращи нарушения на действащото българско законодателство и европейските екологични норми и стандарти в горецитираното инвестиционно предложение и самия Доклад за ОВОС по него, което, ако бъде реализирано, би довело до сериозно застрашаване на здравето и живота не само на гражданите на община Самоков и гр. Самоков, но и на живеещите в столицата София.

Инвестиционното намерение предвижда изграждането на голямо регионално депо за смет на общините Ихтиман, Костенец, Долна баня и Самоков в непосредствена близост до гр. Самоков и р. Искър, на терен, който е избран в абсолютно несъответствие с действащите национални и европейски екологични норми и стандарти, но пък за сметка на това е свързан с реализирането на скандални заменки на земи на територията на община Самоков.

Самият Доклад за ОВОС съдържа много фактологични неточности, правни несъответствия с действащото законодателство, както дори и правописни грешки, които разкриват не само прибързаност и поръчкова работа на неговите съставители, но са и залегнали в основата на редица напълно погрешни изводи и констатации по отношение на пригодността на разглеждания терен да бъде годен за изграждане на регионално депо за смет. Така например умишлено или не, в него е пропусната р. Искър и нейните по-малки притоци, течащи през територията на бъдещото депо; наличието на подпочвени води, силно замърсени от въздействието на старото сметище и евентуалния бъдещ кумулативен ефект и тяхната връзка с язовир Искър – основният вододаен източник за столицата; объркана е посоката на ветровете; не е отчетен ефектът върху защитените животински и растителни видове, включени в Натура 2000, в чиято територия навлиза санитарната зона на бъдещото депо.

С оглед огромната обществена значимост на засегнатия проблем и необходимостта от запознаването на гражданите с неговото естество бихме искали да ви поканим на организирания митинг.

От Инициативен комитет

вторник, 30 ноември 2010 г.

The Incredible !ndia... indeed!

След около 2 седмици престой в Индия и посещавайки едва седем града, мога да кажа, че всеки който ми каза, че две седмици престой е много малко време, категорично мога да му повярвам... Сега обработвам снимките, скоро ще имаме и разкази... 

Наистина "Incredible !ndia"...

четвъртък, 28 октомври 2010 г.

Интернет в роуминг = обир по сред бял ден

Ето една извадка от моята месечна фактура, в която се вижда потреблението ми от 18/09/2010 в 12:23:42, като съм влезнал през globul.mnc005.mcc284.gp и имам таксуван Роуминг-Изходящ, като трансферирания обем информация е равен на 1400 КВ (колкото една дискета) на цена 20.86 лв. без ДДС. Ако това не е обирджийство?! Вижда се, че единичната минимална цена на таксуване е 100 КВ за 1.49 лв. без ДДС. 

Питам се кога Европейската Комисия ще вземе мерки в тази посока и ще ни спаси от печалбарството на мобилните оператори, а уж сме вече в технологично напреднало общество...

вторник, 26 октомври 2010 г.

Дискусия за бъдещето на Водната кула в „Лозенец”

Кметът на Прошков организира Дискусия за бъдещето на Водната кула в район „Лозенец” и Изложба с проекти на студенти от НБУ за превръщане на Кулата в културен център. Заповядайте на 26 октомври, вторник, от 18 ч., при Водната кула (между ул. „Галичица” и бул. „Дж. Баучер”). Целта на дискусията е да постави идеи и визии за бъдещето на Водната кула като архитектурен паметник с културно-историческо значение за София и място за активен социален живот.
В дискусията ще се включат архитекти, общественици, студенти и граждани. Ще бъдат показани отличените проекти на студенти от Нов български университет за превръщане на Водната кула в културен център. Водната кула е изградена през 1929 г. - златния век в архитектурата на Стара София. Когато техническата нужда от нея отпада, в продължение на десетилетия кулата е занемарена. Инициативата на кмета Прошков е да възвърне блясъка и да извади от забравата тази интересна и незаслужено пренебрегвана сграда, като прибави културен акцент към нейното архитектурно значение.

вторник, 19 октомври 2010 г.

Акция "Светлина"

По повод зачестилите случаи на пътно транспортни произшествия с велосипедисти, сдружение Велоеволюция организира акция „Светлина”.
Велообиколка с много светлини ще се състои в сряда, на 20 октомври 2010 г. Сборният пункт е метро станция Васил Левски в 19.00 ч., след което в 19.30 ч ще се тръгне в посока Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, храм-паметника „Св. Ал. Невски”, през бул. „Витоша”, НДК, бул. „Евлоги Георгиев” и обратно до метро станция Васил Левски. (карта)

Нашата цел е да напомним на велосипедистите, че трябва да разполагат със задължителните предна и задна светлини и светлоотразители по гумите на велосипеда. „Велоеволюция” съветва още всички велосипедисти да карат със светлоотразителна жилетка и/или ярки дрехи със светлоотразителни елементи.

Нашето послание е насочено и към шофьорите, които не бива да забравят че има и други участници в пътното движение. Да карат с повишено внимание и съобразена скорост през есенно-зимните месеци, когато пътната настилка е хлъзгава, а видимостта е силно намалена поради мъгли, дъжд, снеговалеж. Придвижването с велосипед в София става все по-популярно и се превръща в начин на живот за всички, които искат да живеят в по-добра хармония с околния свят, да спортуват докато се придвижват или да избягват задръстванията.

Към днешна дата има сформирана работна група с членове на „Велоеволюция” и главния арх. Петър Диков към Столична Община за изграждане на нови велолъчи в София. „Велоеволюция” има намерение да проведе информационна кампания за пътната безопасност сред велосипедистите и шофьорите. Във връзка с това сме направили и официално допитване до КАТ, с молбата да ни бъде предоставена информация за последните три случая на пътно транспортни произшествия с велосипедисти в София, както и статистика за ПТП през последните 3 години в страната и София-град.

За контакти:
Венета Николова
Координатор Връзки с обществеността
тел.: 0889 430049

понеделник, 18 октомври 2010 г.

ГЕРБ се опитва да узакони грабежа със замените на гори и земи!

От известно време правителството на ГЕРБ се опитва да лансира „решение” на въпроса за извършените грабителски замени на държавни гори и земи с частни, при което бяха облагодетелствани тесен кръг лица с милиарди евро. Основните точки от него са:

1. Забранява се промяна на статута на гори придобити чрез замени в защитените територии, зоните по Натура 2000 и зони „А” и „Б” по Закона за Черноморието.

2. Извън зоните по Натура 2000 и зони „А” и „Б, за промяна на статута и застрояването на заменени гори ще се предвидят неколкократно по-високи такси?!

3. Не може се променя за срок от 10 години предназначението на земи, придобити от общинския или държавния поземлен фонд чрез замени, с частни такива.

Възникват следните въпроси:

1. Защо някои хора ще имат „бутикови” гори, които са на атрактивни места и само заради това ще струват многократно повече от цената, на която са ги придобили?

2. Каква е гаранцията, че след като утихне шумът около заменките няма да бъде тихомълком прокарана някаква поправка, която да разреши промените и строежите? Примери за подобни случаи има множество.

3. Каква е гаранцията, че тези „бутикови” гори няма да се превърнат в частни паркове без достъп за външни лица, притурка към частни вили и хотели (построени в разрешените за това райони)? В един от вариантите за промени на закона за горите се предвиждаше правото частните гори да се ограждат. Това и сега се прави в някои места. Така, огромни територии в най-красивите места на България, ще станат недостъпни за гражданите.

4. Частните паркове ще вдигнат многократно цената на хотелите и вилите, които ще бъдат построени върху горите с вече сменено предназначение (те вече са около 5 хиляди декара) . Това ще бъде отново същата тази забранена държавна помощ, за която ни атакува Европейския съюз. Последното означава, че по този начин няма да се избегнат санкциите от Европейския съюз.

5. Каквото и повишаване на таксите да се направи за районите, разрешени за застрояване, то няма да компенсира далаверата в полза на частния купувач. А много добре знаем, че големината на тези такси ще бъде, колкото да се замажат очите на ЕС.

6. Замените на земеделските земи в атрактивните райони край морето и зимните курорти са също поне 30 х. декара. На не малка част от тях също е сменено предназначението и те ще се превърнат в луксозни хотели с огромни частни паркове.

7. Абсолютно се премълчава, какви мерки ще се вземат със замените около зимните курорти?

Изводът, който можем да направим е, че предлаганите законодателни промени нямат за цел санкционирането на едно безпардонно ограбване на националното богатство. Очевидната цел е да се запазят интересите на шепа хора, които се облагодетелстваха с милиарди евро.

Зелената партия за пореден път потвърждава, че единственото справедливо решение за решаване на казуса със замените е приемането на Закона за връщане на заграбените чрез замени гори и земи. Същият бе внесен през юли 2010 в Народното събрание от Националната гражданска инициатива. Съгласно закона, Народното събрание е длъжно да го разгледа в тримесечен срок.

НИС на Зелена партия

15 октомври 2010 г.

Становището на Зелена партия е провокирано от изказването на Зам. Министъра на земеделието и горите - доц. Костов в медиите, както и от поредното писмо, този път от Министъра на земеделието и горите - г-н М. Найденов, в отговор на внесения в Народното събрание от Инициативен комитет, с председател – Александър Каракачанов, Законопроект за връщане на заграбените чрез замени земи и гори.

Писмото можете да прочетете на сайта на Зелена партия - www.greenparty.bg

За връзка - 0879 06 38 36

четвъртък, 14 октомври 2010 г.

Продавам Булсатком пълно оборудване

Продавам комплект за приемане на цифровата сателитна телевизия на Булсатком. Комплекта включва сателитна антена - 60 см., конвертор, карта, сателитен приемник с дистанционно управление и скарт кабел за връзка към телевизора. 

Комплекта е подходящ за монтиране на отдалечени места без изградена инфраструктура и окабеляване от други доставчици на телевизионни пакети. Подходящ е за при сезонно ползване, защото може да се плаща, когато има нужда, без да има обвързващ договор за постоянно ползване.

Ако имате интерес моля свържете се с мен на ogniancho в gmail.com.

петък, 1 октомври 2010 г.

Кой цапа парк Странджа и кой го чисти?

Кой цапа парк Странджа и кой го чисти? Купища отпадъци по най-хубавите девствени плажове на южното черноморие.

понеделник, 27 септември 2010 г.

След дъжд винаги изгрява слънце...

Минути след като се изваля над Герена и Хаджи Димитър
...и както се знае, след дъжд винаги изгява слънце и излиза дъга, но защо тя е именно дъга?!
Конкурс "Дърво с корен"

Има ли дърво, което за вас е нещо много повече от дървен материал? Което за вас е значимо, ценно, лично? Което е важно за пространството, в което живеете, или се вписва в ритъма ви на живот – всекидневния или празничния?

Такива дървета, истории и разказвачи искаме да събере конкурсът на фондация „ЕкоОбщност”. Търсим дървото с корен - с история, произход, традиция, принадлежност, с връзка с живото, с природата, със земята.

Разкажете и ни покажете защо това дърво е различно и с какво – за вас, вашето семейство, приятели, съученици или съграждани и защо искате за него да научат повече хора и то да бъде отличено. Напишете ни историята му, животът му днес, но и как бихте искали да продължи тази история?

Дървото може да е герой в лична история, в историята на общност, място или селище, в ритуал или традиционен празник, в легенда, предание или вярвания, в спомен или мечта. Може да е рядък вид, природна забележителност, свещено дърво или просто дървото, под чиято сянка сте слушали приказки от баба...


КАК ДА УЧАСТВАТЕ

В конкурса “Дърво с корен 2010” могат да участват всички – индивидуално или като група хора, училищен клас, местен клуб, и т.н. Номинации могат да изпращат и фирми, институции, читалища, музеи, НПО и др.

Достатъчно е да имате желание да ни разкажете за вашето дърво и да изпратите до 15 октомври 2010 г. неговата номинация на електронната ни поща:

tree@bepf-bg.org
или по стандартна поща на адрес:
София 1612, ул. “Феликс Каниц” 13
Фондация “ЕкоОбщност”
За конкурса “Дърво с корен 2010”


КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА НОМИНАЦИЯТА

Вашата история за дървото, разказана на не повече от 2 стандартни печатни страници – Разкажете ни защо това дърво е важно за вас, защо се е запазило във вашите спомени, история, традиции, живот, легенди.


Най-малко 3 снимки на дървото в електронен вид, с добро качество и кратък пояснителен текст към всяка снимка - Освен тях, може по ваше желание да ни изпратите и снимки, свързани по някакъв начин с вашата история за дървото.

 - Местоположение на дървото – Посочете точното му местонахождение

 - Характеристика на дървото – Вид, височина, обиколка, приблизителна възраст.

 - Информация за номиниращия – име и населено място, адрес за кореспонденция, електронна поща, телефон за връзка.

КАК ЩЕ ПРОТЕЧЕ КОНКУРСЪТ

До 31 октомври 2010 г. ще събираме номинации от цялата страна, след което комисия ще избере десет финалисти. Комисията ще оцени природната и културната значимост на дърветата, красотата на тяхната история, влиянието им върху хората и местата и т.н.

На 15 ноември 2010 г. финалистите ще бъдат известни и техните истории и снимки ще бъдат публикувани на интернет страницата на конкурса:

www.bepf-bg.org/tree
където всеки ще може да гласува за своя фаворит до 5 декември 2010 г. 

Победителят в конкурса и неговите подгласници ще бъдат обявени през януари 2011 г.Той ще има привилегията да участва в международния конкурс „Европейско дърво на годината 2010”, където ще се състезава с победителите от националните конкурси в други европейски държави.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАТЕГОРИИ

Освен победителя в „Дърво с корен” 2010, който ще бъде определен чрез онлайн гласуване от широката публика, комисията на конкурса ще избере победители в две допълнителни категории - „Дърво в опасност” и ”Млад природолюбител”.

В първата категория журито ще отличи дърво, което е ценно за хората или природата, но езаплашено от унищожение или увреждане, или е представител на застрашен вид.

Отличието ”Млад природолюбител” ще получи най-добрата номинация за „Дърво с корен”, направена от деца между 6 и 14 годишна възраст. Всички детски предложения ще бъдат качени и достъпни за разглеждане онлайн в рубриката „Зелен кът” на сайта на списание National Geographic Kids България. 

НАГРАДИ

Победителят в конкурса „Дърво с корен” 2010 ще има възможността да участва в конкурса Европейско дърво на годината, а номиниралите го ще получат ваучер за рафтинг приключение, осигурен от "Адвенчър нет".

В категория „Дърво в опасност”, фондация „ЕкоОбщност” ще подкрепи усилия за опазване и съхранение на отличеното дърво.

Спечелилите приза ”Млад природолюбител” деца ще получат награди от  National Geographic KIDS България.

Конкурсът „Дърво с корен” е част от международния проект „Европейско дърво на годината”. Този проект се осъществява с подкрепата на Държавния фонд по околна среда на Република Чехия, Министерството на околната среда на Република Чехия и Фондация „Партньорство” – Чехия и Адвенчър нет. С медийната подкрепа на National Geographic BulgariaNG Kids Bulgaria и Списание 360.

вторник, 7 септември 2010 г.

Искам да се освободя от ненужни вещи

Аз съм от този тип хора, които не обичат да трупат непотребни вещи и предпочитат да ги споделят с някой, който намира полезност в притежаването им. Регулярно си почиствам гардероба с дрехите, шкафа с инструментите и т.н.

В последните ми няколко акции по почистване все не мога да се "отърва" от няколко по-скъпи вещи. За това реших да ги предложа именно тук, за да може все пак някой, който би имал нужда от тях да ги ползва пълноценно, като всеки един от желаещите би могъл да предложи малка сума за компенсация, изцяло по собствена преценка и усещане в зависимост от това което си хареса.

Списъка е доста смесен и малък за сега, но очаквам да се увеличи при продължаващото ми изравяне на интересни джунджурийки от моята къща.

- видео камера с допълнителен обектив (фиш ай) с дистанционно SONY CCD-TRV35E
- лентов фотоапарат Konica Z-UP 60 Date 35mm Camera
- диск плеър с радио и чантичка Sony DS20
- колекция от пощенски картички - забележителности и рекламни - НОВИ!

Списъка ще продължи да набъбва, а ако някой прояви интерес нека се обади на ogniancho в gmail.com 

петък, 27 август 2010 г.

Sofia free ride in cycle rickshaws - demonstration activites for low carbon transport

Привет приятели,

Моля ви за съдействие и подкрепа за един проект, който ще популяризира велосипедния транспорт в София и ще се стреми към намаляване на емисиите от транспорт в градска среда!

С две думи "Подкрепете ни!"


Напомняме, че гласуването, за да се приеме трябва да се потвърди от мейла, който ни изпращат след самото гласуване.

четвъртък, 26 август 2010 г.

До Черни връх след края на работния ден

След като се канихме от сума време да направим такава разходка, ето че дойде момента и след работа се покатерихме за един час до върха, след като оставихме колата на паркинга на Алеко. Нямаше никакви хора, нямаше никакъв вятър, беше слънчево и свежо.

Запис от GPS-a с разходката, която си направихме
Един от малкото посетители на хижата на Черни връх. 
Следобедното слънце огрява вр. Голям резен.
Съоръжението, което се стопанисва от РВД.
"Гъбата" и прилежащите съоръжения са доста занемарени, макар че изглежда да се използват
Столицата с изглед към Младост и Бизнес Парка

Горната станция на седалкова въжена линия "Витошко лале 2"Пътеката за слизане към Голи връхЗалеза на слънцето, минути преди 20:00 ч. 

сряда, 18 август 2010 г.

Паспортната служба на 1во районно

Историята с издаването на личните документи не претърпява промяна вече 4-5 месеца. Трябваше в 6:30 ч. да си запиша името за номерче, което да си взема в 8:00 ч. и да видим дали ще успея да отида да си подам документите днес.

В събота нямало да работят, защото нямало интерес...

В крайна сметка нещата се получиха, след като на сутринта в 8:30 ч. си взех номер 130 по списъка, в който се записах в 6:35 ч. Поисках телефонния номер на човека, който беше с номер 119, за да мога от работа да му звънкам от време на време, за да следя как се движи опашката. Около 14:30 ч. ми каза че вече викат номерата над 110 и аз аз реших да се отправям към районното. 

В 16:15 ч. бях на ред, влизайки при полицая в първата стая се оказа, че за да си подновя шофьорската книжка, следва да представя и медицинско, което аз нямам. По изключение полицая ме пусна да притичам до поликлиниката, за да си взема медицинско и да приключа с подаването на документите. 

В 22-ро ДКЦ бях посрещнат на регистратурата от симпатична лелка, която ми каза, че единия доктор си е тръгнал и аха да изпусна другия. В крайна сметка се вмъкнах при очния лекар, преминах без колебания, разпознавайки шарените букви в класьор от 60-те години на миналия век, минах през интерниста, който направи заключение, което беше щамповано от регистратурата и в 17:00 ч. тичах обратно към районното, където успях да се вмъкна предпоследен на опашката, като след мен бе номер 150.

Успях да приключа с всички документални дела, снимка и полагане на подпис, както и вземане на пръстови отпечатъци в рамките на работното време. Като се прибирах се чувствах толкова доволен и щастлив, че съм успял да се преборя със системата в рамките на няколко загубени часа.

понеделник, 16 август 2010 г.

Ежегодно планинско почистване на Седемте езера

Здравейте приятели, паяци и пеперуди,

Ако сте още по бермуди,
може ей това да ви разбуди:
ЧИСТЕНЕ на ЕЗЕРАТА
ще организира "За Земята"!
С моливче някъде си отбележете:
че между 24ти и 29ти АВГУСТ ще превземем езерата
и скалите и сметищата
в района на хижа Седемте езера в Рила.

В по-не-стихотворен стил:
Палатки ща са нужни, спални чували, шалтета, канчета, фенерче/челник, топли дрехи. Без записване, директно можете да се представите на старата хижа на 24ти, и да се влеете в почистващата вълна (но все пак ще се радваме ако изпратите е-маил за потвърждение на zazemiata@gmail.com). Храната (вегетарианска) ще бъде осигурена срещу скромна такса участие, която да покрие разходите по организацията.

Програма
Качване — 24-ти август, слизане — 29-ти август.
Лагерът ще бъде разположен (не)посредствено зад старата хижа. Очаквайте няколко вечерни презентации на тема глобализация, развитие, трети страни, ограничаване на безразборния икономически растеж, като храна за интелектуално развитие по време на лагера. И атракцията на вечерта: музикален оркестър Кошмар и лудите му импровизиращи фенове.

За подробности (без записване):
Филка Секулова 0885 849 111
Десислава Стоянова 0888 714 688
Ваня Бонева 0882 966 334

Как да стигнем?
от гр. Самоков, през хижа Вада, или от гр. Дупница, Сапарева Баня, през хижа Пионерска.

Информирайте се внимателно за маршрута за хижата и ако не сте ходили, се свържете с нас, за да организираме водачи. Имайте предвид, че надморската височина е над 2000 метра и през нощта става студено.

Защо на езерата седем Рилски?
Предимно понеже за повече от 10 години кампании за почистване в дълбочина, За Земята не е правила голямо почистване около старата хижа (Седемте езера), а има данни за наличие на стари сметища (в момента прикрити) с размер надгабаритен. В същото време съществуването на незаконен лифт, които бълва хиляди души на ден в района е предпоставка за силното му замърсяване. Трето, За Земята е част от кампанията за опазване на Седемте рилски езера на Граждани за Рила и организирането на лагер за почистване в района ще има символична стойност.

Езерата са емблематичен пример за екологичен конфликт, силно замърсяване и антропогенно въздействие в планинска територия за последните години. Заинтересованите страни са много:
държавата, местната власт, инвеститори в ски курорти, Бяло братство, посетителите на планината и хората, защитаващи дивата природа...

Ситуацията в циркуса не е цъфтяща: езерата се заблатяват, пътеките ерозират, водите се замърсяват. Въпреки ежегодните почиствания на Общество Бяло Братство, в циркуса остават отпадъци, породени от огромния поток посетители.

Новопостроеният лифт?
Организациите няма да използват новопостроения лифт между хижа Пионерска и хижа Рилски езера нито за извозване на отпадъци, нито за извозване на участниците в почистването. Първо, според нас лифт в района не е нужен, районът е достатъчно урбанизиран и наличието на лесен достъп превръща планината в пазарна стока за бърза, незабавна и неосъзната консумация, тип Макдоналдс. Второ, построеният лифт е незаконен. Трето, законен или не, лифтът представлява заплаха за крехките еко-системи в района, както става ясно от последиците. Нашата позиция е, че лифтът трябва да бъде спрян от действие и демонтиран. С голямо удоволствие бихме организирали екологичен лагер за демонтирането му.

петък, 6 август 2010 г.

ДА СПАСИМ ИРАКЛИ СМУТИ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ДА СПАСИМ ИРАКЛИ СМУТИ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, В КОЕТО ОБЩИНА НЕСЕБЪР, РИОСВ БУРГАС И ИНВЕСТИТОРИ ГОТВЯТ ЗАСТРОЯВАНЕТО НА ПЛАЖА

3 НОВИ ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ ЗАПЛАШВАТ УНИКАЛНИЯ ПЛАЖ

В изключително "демократична" обстановка на плажа на Иракли, в кръчма в северната му част, на маса, която не позволява включването на други страни от предварително заявените като обикновени граждани, се проведе "Общественото обсъждане" за 3 нови инвестиционни намерения в местността "Шапката" в района на Иракли. Локацията е точно по средата на плажната ивица,а проектите предвиждат 360 легла легова база, при липса на инфраструктура и яснота откъде ще идва водата за "озеленяването" с "еко" райграс.

Несъобразен с невалидността на ТУП-а на община Несебър, проекта предвижда 20 процента застрояване и "малки ветрогенераторчета" в Натура 2000 - местност.

Гражданска група Да спасим Иракли смята, че безотговорността от страна на РИОСВ Бургас и община Несебър, които не виждат "никакви пречки" пред случването му, е престъпна и се нуждае от санкции. Доказалата се като една от най-корумпираните в страната общини, Несебър има дълг към страната ни след унищожаването на огромен процент от дивата природа в границите й, който може да изплати само и единствено чрез рекултривация и ограничаване на застрояването, а не подновяването му. Друг парадокс, който озадачава гражданите, е и естеството на бизнеса, който в най-голямата криза за строителния бизнес решава да инвестира в строителство.

Опорочената оценка по ОВОС от подкупни специалисти е предизвикателство не само на Иракли, наглостта този път обаче стига дотам, че защитени дървесни видове (цер и благун) са наричани "храсталаци", а наличието на защитени видове костенурки се отрича, за да се даде зелена светлина на проекта.

Смятаме, че държавата начело с МОСВ и общинските власти в Несебър са длъжни да спрат това безобразие преди да е твърде късно. Гражданска група Да спасим Иракли е готова да защити гражданските си права по всеки позволен от закона начин, ако това не се случи.

четвъртък, 22 юли 2010 г.

Становище на Зелена партия относно Енергийната стратегия на България до 2020 г.

Проектът за Енергийна стратегия на България до 2020 г. е основополагащ документ и е похвален опита на управляващите да повдигнат обществена дискусия преди неговото приемане. Самият проект съдържа някои подобрения и положителни становища, като най-важното е определянето на енергийната ефективност като основен инструмент за постигане на поставените от стратегията цели. Повишавайки ефективността по цялата верига, от добива на енергийните източници до крайното потребление на енергия, може да се постигне енергийна сигурност на приемлива цена, с минимално въздействие върху околната среда.

Недостатъците обаче на предложения проект са твърде много, като по-долу ще визираме по-важните от тях:

1. Предложеният проект на Енергийна стратегия на България до 2020 година, независимо от направените подобрения, е твърде ограничен по съдържание и обхват. Стратегията повтаря основно постановките от пакета документи на ЕС, известен като 20-20-20, без да определя ясно българските приоритети в тази общоевропейска рамка, което всъщност би трябвало да бъде нейна основна цел. Основната част от посочените в стратегията мерки и инструменти за постигане от България на целите, произтичащи от целите на Европейската общност, са също така твърде общи и имат по-скоро пожелателен характер.

2. При подготовката на представения проект на енергийна стратегия не са отчетени важни документи на ЕО, които имат пряко отношение към потреблението на енергия - Директива 2010/31/ЕО относно енергийните характеристики на сградите и Европейската стратегия за чист и енергийно ефективен транспорт /COM(2010)186/. Пренебрегнати са и редица други документи, като: Зелената книга на Комисията за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз /2009/2153(INI)/ и др.. Този селективен подход е довел до определено изкривяване на европейската политика в областта на енергетиката и ограничено представяне на отражението й в другите секторни политики. Малкият брой на разгледаните варианти и начинът на тяхното представяне подсказва, че те не са резултат на една цялостна концепция, а са по-скоро отражение на интересите на определени енергийни лобита.

3. Сериозен недостатък е, че не е предоставена като допълващ документ информацията, която е използвана при анализа на сегашното състояние на българската енергетика и прогнозирането на бъдещето развитие на потреблението на различните видове енергия. Предоставянето на подобна подкрепяща информация, каквато е практиката в други европейски страни, би повишило значително доверието в предлаганата енергийна стратегия и би позволило на по-широк кръг от хора да направят реални и конкретни предложения. Настояваме, тази информация да бъде публикувана максимално бързо.

4. Макар и да се прокламира енергийната ефективност като основен инструмент за постигане на заложените цели, към момента не е разработена новата стратегия за енергийна ефективност, което не позволява да се прецени доколко са в синхрон двете стратегии.

5. Определянето на развитието на въглищните централи като основен приоритет в предлаганата стратегия не е правилно. Улавянето на въглеродния диоксид не прави централите на въглища „чисто производство на енергия”. ТЕЦ на въглища са основният източник на фурани и диоксини в България, които могат да преминат пряко в храната на хората, както бе доказано чрез изследвания в района на Стара Загора. Към това трябва да добавят и значителните количества емисии на серни и азотни оксиди, прах, живак и други вредни вещества. Този подход не е устойчив, защото изчерпвайки за 20-25 години и тези ограничени запаси от въглища, какво ще оставим за бъдещите поколения – лунни пейзажи, вместо плодородни полета.

6. Подобно увличане има и по отношение на добив на шистов газ. Това не е нова технология, както се опитват да я представят. Прилагането й има значителни вредни въздействия върху околната среда, при твърде съмнителна икономическа ефективност.

7. Зелената партия определя ката сериозен пропуск в предлаганата енергийна стратегия липсата на връзка между развитието на алтернативната енергетика и създаването на така наречените „зелени” работни места. Без ясни цели и инструменти за тяхното постигане в областта на създаване на работни места, развитието на алтернативната енергетиката може да има силен отрицателен ефект.

8. Липсват ангажименти на държавата по отношение подкрепа на иновациите в областта на енергетиката. Не може да се разчита само на различни европейски програми, защото те не отчитат българската специфика. Практиката в в другите страни от ЕС е да се подкрепят на национално ниво конкретни иновации, имащи пряко приложение в съответната страна. Подходящо направление е например развитието на регионални биорафинерии, които имат значителен потенциал за едновременно развитие на земеделие и енергетика.

Зелената партия счита, че предложения проект за Енергийна стратегия изисква сериозна преработка, като в някои случаи това означава принципна промяна на управляващите в подхода за постигане на устойчива и ефективна енергетика. Такъв нов принципен подход е предлаганото от Зелената партия решение, с което може да се намали значително зависимостта от внос на природен газ и да се постигнат целите по отношение енергията и горивата от възобновяеми източници на ниска цена. То се състои в следното:

1. Аналогично на Германия, в енергийната стратегия трябва да бъде включена конкретна цел – производството на биогаз (от ферментация или синтетичен газ) да достигне 1 милиард кубически метра през 2020 година, което е 1/3 от внасяния в момента природен газ. Това е една реалистична цел. Предварителните разчети показват, че за производството на необходимата биомаса ще са необходими около 2 500 000 декара / в момента официално са обявени за пустеещи над 4 800 000 дка/ и около 600 милиона евро. Тук не разглеждаме неизползваните възможности за оползотворяване на отпадъчната торова маса и биоразградимите отпадъци от бита и хранителната промишленост. За 25 години се получава количество, еквивалентно на обещаните 25 милиарда кубически метра шистов газ.

2. С тази мярка ще се създадат над 2500 устойчиви работни места, основно в селските райони и ежегодно българското земеделие ще получава гарантиран доход от около 250 милиона евро за доставяната суровина. Развивайки тази схема е реалистично към 2030 година да достигнем производство по устойчив начин на 1,5 – 2 милиарда м3 биометан.

3. Необходимо е да се промени моделът на насърчаване на енергията и горивата от възобновяеми източници, като се въведе регулираш механизъм, подобен на прилагания в Холандия, за да не се стига до парадокса, който е в момента – цената на електрическия ток от природен газ от когенериращи инсталации да се изкупува почти два пъти по-скъпо от аналогична инсталация, работеща на биогаз.

Синдикална организация на КТ “Подкрепа” при “Ай Би Ем Глоубъл Деливъри Сентър България” ЕООД

Днес, в началото на работния ден получих поместената по-долу листовка-апел, разпространяван на входа на Бизнес Парк София. По-късно получих и отзиви, че след разпространението на листовката са започнати гонения във фирмата.
Вече почти три години IBM GDC оперира в София и разширява дейностите си за един от своите големи клиенти. В решаваща степен това става възможно благодарение на уменията, усърдието и отдадеността на всеки един от нас.
Вместо адекватно заплащане на труда и достойно отношение, каквато е политиката на световноизвестната фирма IBM, ежедневно сме положени на:
·    Заплахи и обиди, вместо инициативи за повишаване на нашата мотивация;
·    Дискриминация и селективен подход при определяне на възнагражденията и кариерното израстване, както и постоянно нарастващ брой кухи обещания и неистини.
На 20 май 2010г. създадохме синдикална организация, за да отстояваме нашите трудови и граждански права.
Само когато сме обединени, организирани и солидарни, ние ще сме в състояние да изискваме спазването на международното и българско законодателство, за да можем:
ü          да работим според ясни вътрешни правилници и наредби, от които да става ясно кой какви права има и за какво е отговорен;
ü          да ползваме надеждно деловодство и нашите искания да получават навременен и конкретен отговор;
ü          да ползваме отпуск в избран от нас период;
ü          да работим в безопасна и здравословна работна среда;
ü          да работим според ясни норми за цената на труда и да не бъдем експлоатирани и ограбвани;
ü          да работим спокойно, без да бъдем постоянно подлагани на психологически натиск и тормоз;
ü          да общуваме свободно помежду си, да се сдружаваме и защитаваме организирано правата си.

вторник, 20 юли 2010 г.

Асфалтираха Бъндеришка поляна в Пирин

След като преди броени дни МОСВ надлежно информира, че е "Спряна дейността по подмяната на седалковия лифт Бъндеришка поляна-Коларски път в ски зона Банско", защото при проверка от Дирекцията на Национален парк „Пирин”, направена по сигнал на природозащитни организации, се установи, че в хода на изпълнението на инвестиционно намерение за подмяна на лифт съоръжение нерегламентирано са отсечени 25 броя дървета – ела и бяла мура, което е в нарушение на условията, поставени от министъра на околната среда и водите. Дейността по подмяна на съоръжението е спряна със заповед на директора на НП „Пирин”, която е връчена за изпълнение на „Юлен” АД. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. От фирмата е изискана допълнителна информация, за да бъдат предприети необходимите наказателни процедури съгласно действащата нормативна уредба за опазване на околната среда.

От рубриката "Новини от вас" на в-к Дневник научаваме, че вече имаме природна забележителност "Бъндеришки плац", бивша "Бъндеришка поляна", след като мястото е асфалтирано като за световно, буквално... 

Готвели хората провеждането на световната купа по ски през 2011 г. Аман от своеволията на "Юлен" АД, до кога Бойко Борисовци ще дремят в министерствата и няма да се предприемат адекватни и решителни мерки за спиране на опустошителните за българската природа действия, в случая бездействия на власт имащите. Бетонираха Мидения плаж, унищожиха Иракли и наляха десетки кубици бетон, унищожиха морените на Витоша, застроиха плажовете на първа линия, затриха всички къмпинги и т.н., но до сега никой не е наказан. Кога ще започне събарянето на противоконституционните постройки върху плажната ивица на Слънчев бряг, "Златната перла" до Царево и много други. Гражданското общество е готово с чукове и кирки да събори бетонните градежи веднага, само някой да разреши и да каже хайде народе напред!

понеделник, 19 юли 2010 г.

Една не-традиционна сватба на открито с Иво и Снежи Цолови...

Приветсващия транспарант за сватбения празник на Снежи и Иво на подстъпа на полянйката над село Пирин, което се е сгушило в едноименната планина, на пътя Сандански - Гоце Делчев.
Но преди всичко бе сватбената церемония в ритуалната зала в Столицата, красивите ръчно изработени сватбени халки с малкио детайли върху тях.

А ето ги и младоженците, гордо крачат към залата, в която ще си кажат твърдо "Да"!

Ето го и първото хоро, завило се на полянката над село Пирин

Дългоочаквания момент - хвърлянето на букета и множеството девойки, които с нетърпение очакваха да се преборят за късмета си...

Вечерните забавления продължиха с много танци, музика и светлинно шоу - въртене на огнени топки

Сред природата имаше много интересни неща, множество билки и цветя, всякакви гадинки, но тук попаднах на една магистрала на мравките - малък улей, който мравките са си изградили за придвижване през гората. 

Колчетата от платките бяха поникнали като гъбки след обилен дъжд и слънце

Тази спиртна лампа излъчваше аромат на миналото, произведена в Германия, в комбинация с ожуления си вид...

Селото, погледнато от птеката, която води до Параклиса, акто в далеината се вижда връх Ореляк, който е висок завидните 2099 метра.

Типичната картина на селото, където плевните са се изкатерили по склона, затрупани от зеленина

Едно любопитно козле, надникнало от открехнатата врата на обора

"Всеки колектив, всеки месец с изпълнен план!" - лозунг от социалистическите години, надвиснал над главите на баба и дядо, водещи разговор на неизвестна тема

Една от множеството къщи, изоставени и рушещи се от времето...

...както и по стара барачка, но все пак с малко живинка в нея

Една забравена от нас система за пране на дрехи на открито

В най-малкото градче на България, гр. Мелник, попаднах на кръчма с име Оги, беше много весело

Останалите снимки са в няколко албума на Фейсбук...

Темаскал в Стара планина - защо не?!

Преди 2-3 седмици получавам обаждане от неизвестен номер: Здрасти, Оги, попадна ми страницата Wander Ogy | BG Traveler , много пътешестваш, ...