понеделник, 13 декември 2010 г.

Граждани срещу минните замърсявания

От Попинци, Баня, Бъта, Оборище, Панагюрище, Пловдив, Пазарджик, Златица, Чавдар, Асеновград, Крумовград и Кърджали.

ИСТИНАТА ЗА ЕКОКАТАСТРОФАТА ПО РЕКА ЛУДА ЯНА

Асарел Медет си призна вината за замърсената Банска Луда Яна при чистене на утайника /бивш микроязовир на АПК/ на Обогатителната фабрика Асарел.

По време на производствената си дейност, Асарел Медет превръща микроязавира в утайник на отпадъци, продукт на многобройните аварии на самата Обогатителна фабрика, рудника и окисния отвал. При всички показатели еко катастрофата е причинена от производствена авария, защото за 20 години на експлоатация на Обогатителна фабрика Асарел, бившия язовир на АПК непрекъснато се запълва от наноси и флотационен концентрат със съдържание на тежки метали, химикали, реагенти и други производствени отпадъци. Периодично Асарел чисти тези производствени отпадъци от утайника. Доказателство за това е самият факт че оттогава, вече 20 години язовира вече не се използва за напояване на земеделски площи, за което е проектиран, а се е превърнал в хранилище, утайник на отрови.

За пореден път Асарел, както и РИОСВ Пазарджик прикриват истината, като използват неверни определения. Вместо утайник на производствени отрови наричат източника на замърсяване „микроязовир”, вместо утайки на тежки метали, химикали и реагенти – „кал от микроязовира”. Интересно по какъв начин „кал от микроязовир” попаднал в реката може да изтрови цялата ихтиофауна на 20 км. надолу по течението? Това е подигравка с живота и здравето на хората тровени години наред и пренебрежително отношение спрямо интелектуалния и професионален потенциал на българските журналисти.

Тези измами на РИОСВ и фирмата допуснала престъплението, целят да се прикрие истината за системния геноцид на който са подложени хората по поречието на реките Луда Яна и Марица с постоянните замърсявания на водата, въздуха и почвите от предприятието. Отровите бълвани от Асарел постепенно изменят целия химичен анализ на почвите, надземните и подземни води в долините на реките Луда Яна и Марица.

Милиардерът Цоцорков не желае да отдели от заграбените от държавата милиарди за да направи пречиствателни станции на целия Комбинат и да спре да трови хората. Милиардерът предпочита да ползва изпълнените в миналото проекти, които не решават постоянните замърсявания. Въпреки гръмките хвалби от страна на предприятието че се грижи за околната среда, проектно не са решени въпросите на дренирането на дъждовните, технологичните и дори и отпадните битови води в Комбината. В резултат трите реки в обхвата на комбината – Асарелска, Панова и Люлековица, притоци на Банска Луда Яна, се замърсяват от непрекъснато изтичане на разтвори и окиси на тежки метали, химикали и реагенти. МОСВ услужливо не взема страна пренебрегвайки дълга си към потърпевшите граждани, които според конституцията имат право на живот в чиста околна среда.

Ние гражданите срещу минните замърсявания ще заведем дела от името на потърпевшите хора срещу Асарел Медет за провеждан Еко геноцид, за замърсените земеделски земи, за пропуснати ползи от некомпенсираните и унищожени 11 000 дка земи и гори при производството.

Ще подадем сигнал до прокуратурата за престъпление измама на обществеността за претърпените екологични вреди, както и осъществено укривателство на престъпление от страна на РИОСВ в полза на Асарел с която са налице и конфликт на интереси между директора на РИОСВ Лулов и Цоцорков бивш негов шеф, а както се предполага и настоящ.

За контакти:

Константин Дичев – Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност (ГД БОПП) – 0886 966 583

Васил Кадринов – Гражданско движение против минните замърсявания (ГД ПМЗ) – 0889 032 954

Няма коментари:

Темаскал в Стара планина - защо не?!

Преди 2-3 седмици получавам обаждане от неизвестен номер: Здрасти, Оги, попадна ми страницата Wander Ogy | BG Traveler , много пътешестваш, ...