вторник, 22 февруари 2011 г.

Ръчно изработени мартенички за вас

За всички ценители и любители на уникалните неща. Предлагам ви един малък подбор от ръчно изработени мартенички. Ако си харесате нещо пишете ми веднага, защото Баба Марта идва и можем да изненадаме близки и познати с нещо различно от класическите найлонови кончета и т.н.
вторник, 8 февруари 2011 г.

Писмо-възражение във връзка с намеренията за преустройство и благоустройство на пешеходна зона на бул. ”Цар Освободител” в участъка от площад Орлов мост до бул. ”Васил Левски”

До:
Росен Плевнелиев
Министър на Регионалното Развитие и Благоустройството

Йорданка Фандъкова
Кмет на Столична Община

доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Директор на НИНКН

доц. Тодор Чобанов
Заместник Министър на Културата

ВЪЗРАЖЕНИЕ

Относно: Преустройство и благоустройство на пешеходна зона на бул. ”Цар Освободител” в участъка от площад Орлов мост до бул. ”Васил Левски”.

На 10.11.2010 г. стартира изложба с проекти за пешеходната зона на булевард „Цар Освободител"от площад Орлов мост до Софийския университет, наречена „Идея за общественото обсъждане на открито” в подлеза на Софийския университет.

За инициативата се разбира с излагането на проектите на единствения участник – арх. Станислав Константинов, с което се дава възможността на столичани да изберат един от двата варианта на архитекта в период от 2 седмици.

Обектът е от първостепенно значение за облика, историята и функционалното развитие на София и е било редно провеждането на дискусия в по-широк спектър от специалисти и проектанти с набавянето на повече мнения и препоръки

Пространство на булеварда от двете му страни. „Руски” в частта от площад „Народно събрание” до Орлов мост е обект в системата от исторически зелени площи в централната градска част /Декларационен списък към писмо на НИПК № 4458 от 26.09.1988г., т.11/.

Каквато и да е промяна, несъобразена напълно със съществуващото положение би променила историческия облик и би направила поредното нарушение в обемно пространственото и архитектурно-художественото планировъчно решение и съобразяване с изискванията и критериите на НИНКН .

Абсурдно е важни ключови обществени пространства в центъра на европейска столицата, които дават лицето на страната да се възлагат директно на определени хора, ако те не са лицата носещи авторското право.

Изготвянето на проекти с такова значение трябва да протече след провеждане на конкурс в два етапа с участие на по-широк кръг от архитекти и ландшафтни архитекти. Начина по който е предложена разработката от Столична община в случая ни навежда на мисълта, че се дава възможност не само за изява, но и възлагане на обекти с голямо културно и историческо значение на определени хора и фирми, с което се отнема възможността на много способни специалисти да представят добри проектни решения за част от лицето на София.

Разбираме сложността пред, която са изправени институциите за бързо и адекватно изготвяне на проектна документация и усвояване на Европейски средства /тъй като сега е времето и момента/, но това според нас не е правилният подход за решаване бъдещето на подобни обекти със историческо и културно значение.

Провеждането на конкурс с по голямо обществено достояние ще осигури създаването на съвременни и интересни решения в широк национален и интернационален мащаб.

Нашите въпроси към Вас се изразяват в следното:
1.Защо обект с такова значение за Столичани не е станал достъпен за по широко обществено обсъждане и изготвяне на проекти решения от повече проектанти?
2. Как е възможно ползването на настилка /клинкер/ в проекта при положение, че това не е характерния материал използван в миналото, придаващ облика в тази зона ?

Нашите искания са да се направи подобаващ конкурс с необходимите:
1. Подробни предпроектни проучвания и събиране на информация за реално установяване на историческите особености на тази територия;
2. Достатъчно време за изготвяне на Идейно-планировъчно решение;
3. Преодолими изисквания не само за 1-2 фирми;
4. Независимо жури;
5. Ако се предприема възстановяване, то да се извърши съгласно европейските и световните изисквания за опазване на културното наследство.

Уважаеми Дами и Господа, надяваме се, че ще поемете моралния ангажимент и ще се съобразите с огромното недоволство на българските граждани относно начина, по който е протекъл процеса за изготвянето на проект и ограничения брой варианти, от които трябва да се избира. Силно се надяваме, че ще дадете пример, като се съобразите с мнението на гражданите в гр.София и покажете подобаващо отношение и уважение за обекти с такова значение.

С уважение,

Зелена Партия
Млади Зелени
Инициативна група на Ландшафтните Архитекти
Независими Архитекти в България

Темаскал в Стара планина - защо не?!

Преди 2-3 седмици получавам обаждане от неизвестен номер: Здрасти, Оги, попадна ми страницата Wander Ogy | BG Traveler , много пътешестваш, ...