неделя, 31 юли 2011 г.

Доклад и проект за решение от Лорита Радева, Орлин Иванов и Елен Герджиков - общ. съветници, относно приемане на Наредба за изм. и допълн. на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО

Регистрационен индекс и дата:
15-00-466 от 21.07.2011

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


ДОКЛАД
отЛорита Радева, Орлин Иванов и Елен Герджиков - общински съветници

Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

Уважаеми колеги общински съветници,
В съвременната визия за градска мобилност велосипедът се разглежда като част от интегрирания градски транспорт. Създаването на повече възможности и удобства за комбиниране на обществения транспорт с велосипед би убедило повече хора да оставят автомобилите си.

С този доклад предлагаме да се даде възможност за въвеждане на нова услуга-превозване на велосипеди с метрото, която ще покаже положителното отношение на общината към велосипедистите, като основните причини за това са:

• Безопасността на велосипедистите по маршрута на линиите на метрото-най-големите квартали на София - Люлин и Младост са свързани с центъра на града с големи и натоварена пътни артерии, но без безопасен маршрут за велосипедисти;
 Повишаване безопасността на велосипедистите в късните часове на деня, като част от велосипедистите се прибират с метрото, вместо по тъмните и опасни улици и паркове;
 Улесняване на придвижването при временно неблагоприятни атмосферни условия;
 Спестяване на време и облекчаване на трафика.
В заключение Ви обръщаме внимание, че комбинирането на метро с велосипед е една добра практика, ползваща се в много страни за бърз и лесен достъп на хората до по-отдалечените части на града.

Във връзка с постъпило в Столичния общински съвет предложение вх. № 1500-466/21.07.2011г. от Сдружение „Велоеволюция" и на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, предлагаме на Столичен общински съвет да приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.

Вносители:Лорита Радева - общински съветникОрлин Иванов - общински съветник
Елен Герджиков - общински съветник

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ   на Столичния общински съвет
от___________ 2011 година
ЗА: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община , като създава нова ал.З в чл.9 на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, със следното съдържание:
„чл. 9, ал. З. Пътник с редовен превозен документ г.ма право да превозва по линиите на метрото велосипед, при следните усло! ля:
в делнични дни - след 21 часа;
- в почивни и/или празнични дни - целодневно;
- велосипедът следва да е във вид, който да не замърсява превозното средство;
- след закупуване на отделен билет за велосипеда от билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД."
Създава нова т. 6 в чл. 12 със следното съдържание:
„чл. 12, т. 6 При превозване на велосипед при условията на чл.9, ал.З, пътниците са длъжни да се качват и слизат от последния вагон на метровлаковете."

II.  Възлага на изпълнителния директор на „Метрополитен" ЕАД
организацията и контрола по изпълнение на т. I. от настоящото решение.

III.  Настоящото решение влиза в сила след изтичане на срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на___________ 2011 г., Протокол №________от________ 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
        Председател на Столичния общински съвет:
                                                                             /Андрей Иванов/

сряда, 20 юли 2011 г.

В метрото с велосипед

Тази петиция е създадена за да се съберат на едно място хората, които искат в метрото да могат да пътуват с велосипед. Ако не те то поне децата им и т.н. хора, за които това, ще е едно удобство, улеснение, както то има и в други страни по света.

Предимствата:
Няма велоалеи, дори по основните пътища - пътуването с метрото е удобно и по-сигурно.
Не всеки, би си пуснал детето си да кара в центъра на София.

Шофьори има, невнимателни, изнервени, пияни, надрусани и т.н. Нощно време не навсякъде има осветление, а и това е времето, когато хората пият най-много алкохол и се разчита, че няма да седнат зад волана.

Няма голям смисъл да карам велосипед до метрото и после да ходя пеша на работа.
Би било голямо улеснение за всички велосипедисти да могат да влизат и пътуват в метрото с велосипедите си.

Не всеки има сили да върти педали по цял ден, нито е много приятно да отидеш потен или мокър от дъжд на работа. Метрото може да бъде едно много добро улеснение за велосипедистите, както е на много места по света.

Ако се сетите за други причини и ползи, моля пишете на стената на групата във Facebook.

Моля разпространявайте петицията сред приятели и други групи и форуми за велосипедисти (мисля, че не е нужно да го пиша, но все пак, ако някой не се е сетил.)

Както и групата (ако искате) за да може да популяризираме идеята заедно и координирано по блогве и свежо и т.н. докато стане реалност.

Тази петиция е създадена за да се съберат на едно място хората, които искат в метрото да могат да пътуват с велосипед. Ако не те то поне децата им и т.н. хора, за които това, ще е едно удобство, улеснение, както то има и в други страни по света.

Петицията е на адрес http://www.peticiq.com/v-metroto-s-velosiped

Шествие за Пирин - 21 юли

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” организира протестно шествие срещу унищожаването на Национален парк Пирин и политическия чадър над нарушенията в ски зона Банско. То ще се проведе в София, в четвъртък, 21 юли 2011 г., от 18 ч. с начална точка стълбите на бившия Партиен дом, срещу Министерския съвет и Президентството, като ще премине покрай делегацията на Европейската комисия в София на ул. „Московска”, храм-паметника „Александър Невски”, Парламента и Софийския университет и ще завърши до сградата на БНТ.

Повече информация можете да прочетете тук:

Анализ на казуса Банско можете да изтеглите от тук:

За контакти относно шествието:
- Петко Цветков, Българска фондация Биоразнообразие, 088 75 222 06
- Константин Иванов, WWF, 0884 514 636

В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.

вторник, 19 юли 2011 г.

Тридневен уикенд на Криарици, южна Ситония, п-ов Халикидики, Гърция

След тръгването ни от София около полунощ, успяхме да стигнем в най-точния момент на мястото, което бяхме отредили за уикенда - къмпинг Криаритси. Хванахме невероятен изгрев над Атон и върха, който се извисява на над 2000 метра.
Всички се хванаха да снимат първите впечатления от мястото и първия ден на нашата ваканция.
Вече на плажа и изгряващото слънце, направихме няколко хубави композиции, играейки със лъчите на събуждащото се слънце и разсънващите се хора от компанията.
В по-късен момент се появиха и приказни облаци, които запълниха хоризонта.
Най-нетърпеливите се отправиха към водата, която беше 24С в 6:30 ч.
А това е частта от залива в посока към къмпинга. На нас обаче ни хареса плажа и така до къмпинга не стигнахме. Настанихме се точно тук.
Множеството пухкави облачета.
И комбинацията от облачета и слънцето, прикрило се зад пелената.
Плажния бар в 7:00 ч. Само ние се се отпуснахме и отдъхнахме от 450 километрово пътуване.
Нашият лагер-катун, малко сме се разпрострели, но в Гърция място има за всички.
Следобедната гледка към Атон и малкото островче на хоризонта.
Най-хубавата част от плуването ни бе гмуркането около скалите на залива.
С множество риби и други видове.
И кристално чистата вода.
Тези така красиви и опасни таралежи, не пожелавам никому да се набоде на такова животно.
Богата растителност и рибки навсякъде.
Повърхността на водата отдолу.
Класическа телевизионна антена - хората не отделят много време ред телевизора, сменяйки между стотици канали, а просто се наслаждават на морето и природата около него.

Любимият язовир Голям Беглик с колела...

Темаскал в Стара планина - защо не?!

Преди 2-3 седмици получавам обаждане от неизвестен номер: Здрасти, Оги, попадна ми страницата Wander Ogy | BG Traveler , много пътешестваш, ...