петък, 30 септември 2011 г.

"Никой не може да свърши всичко, но всеки може да направи по нещо" - подкрепи Зелената партия

Официално откриваме кампанията за "Местни избори 2011 г." в гр. София днес. Листата на Зелената партия в Столицата се оглавява от мен - Оги Ковачев - член на изпълнителния съвет на партията и международен координатор, както и президент на младежката организация "Млади зелени", на второ място в листата е Марина Драгомирецкая - член на изпълнителния съвет на партията и межународен координатор на младежката организация. Трети в листата е Иван Мастиков - член на изпълнителния съвет и експерт на партията.

сряда, 28 септември 2011 г.

sofia.urbanotopia.eu - Среща-дискусия за Урбанотопия - платформа за подаване на онлайн сигнали в София

На 29ти септември (четвъртък) от 18.30 часа в конферентната зала на Столичен инспекторат жителите на София ще имат възможност да обсъдят как могат да помогнат на града си чрез платформата за подаване на сигнали за проблеми в градската среда sofia.urbanotopia.eu. Какъв е резултата от първите постъпили сигнали чрез sofia.urbanotopia.eu? Имаме ли нужда от по-широк кръг от сигнали, от тези които се подават до момента - за какво искаме да алармираме институциите? Как да подобрим платформата и да я направим по-интуитивна за използване? На събитието ще присъстват представители на Столичен инспекторат, с които ще можем да поговорим за ефективността на постъпване на сигнали по електронен път. На събитието ще бъдат поканени и други представители на местните власти. 

За де се регистрирате, пратете мейл за потвърждение на peruz@bluelink.net;
За повече информация се свържете на peruz@bluelink.net, тел.: 02/ 987 47 48, моб. тел.: 0887 584 568, 0888 174 804. 

Събитията се осъществяват в рамките на проект „Информационни технологии за европейските граждани на ниво местна общност - да впрегнем глобалната мрежа за локално действие”, финансиран по програма „Европа на гражданите” на Европейския съюз и съфинансиран от фондация „Чарлз Стюарт Мот” чрез програма „Място за живот” 2011 на фондация „ЕкоОбщност”.

понеделник, 19 септември 2011 г.

"Ден без автомобили" – 22-ри септември

В духа на традициите сдружение "Велоеволюция” ни кани да се присъединим към традиционното велошествие по случай "Ден без автомобили" – 22-ри септември. За някои традиционалисти маршрутът ще бъде познат, а други – ще открият емоцията да покарат из града с многобройните велосипедисти, които го населяват. Сборен пункт е площад “България” пред НДК със сборен час 11:00 часа. Продължението, както следва е: бул. “Васил Левски”, ул. “Г.С.Раковски”, бул. “Цар Освободител”, пл. “Народно събрание”. Финализирането се очертава да е към 12:00 часа и да постави началото на официалното откриване на "Ден без автомобили". Събития от различен характер, обединяващи в себе си идеята за алтернативен транспорт и подобряване на градската среда, ще изпълнят ограничената за автомобили зона, с която можете да се запознаете от линка: http://mobilityweek.velobg.org/calendar-2011-sofia/map-emw-2011-sofia По-добрите велосипедни условия в града зависят от нашия ентусиазъм да ги случим!

сряда, 14 септември 2011 г.

Велоалея от кв. "Хладилника" до гара "Подуяне"

Програма за изграждане на велотрасета с прогнозна стойност 5 млн. лв. предлага "Мотт Макдоналд". Общинският съветник Вили Лилков (ДСБ) настоя да се включи в доклада и предстоящото изграждане на велоалея от кв. "Хладилника" до гара "Подуяне", която ще върви по неизползваемата жп линия, минаваща през известната гара "Пионер". В четвъртък общинският съвет ще гласува София да придобие безвъзмездно право на собственост върху това трасе, което сега е на БДЖ.

неделя, 31 юли 2011 г.

Доклад и проект за решение от Лорита Радева, Орлин Иванов и Елен Герджиков - общ. съветници, относно приемане на Наредба за изм. и допълн. на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО

Регистрационен индекс и дата:
15-00-466 от 21.07.2011

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


ДОКЛАД
отЛорита Радева, Орлин Иванов и Елен Герджиков - общински съветници

Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

Уважаеми колеги общински съветници,
В съвременната визия за градска мобилност велосипедът се разглежда като част от интегрирания градски транспорт. Създаването на повече възможности и удобства за комбиниране на обществения транспорт с велосипед би убедило повече хора да оставят автомобилите си.

С този доклад предлагаме да се даде възможност за въвеждане на нова услуга-превозване на велосипеди с метрото, която ще покаже положителното отношение на общината към велосипедистите, като основните причини за това са:

• Безопасността на велосипедистите по маршрута на линиите на метрото-най-големите квартали на София - Люлин и Младост са свързани с центъра на града с големи и натоварена пътни артерии, но без безопасен маршрут за велосипедисти;
 Повишаване безопасността на велосипедистите в късните часове на деня, като част от велосипедистите се прибират с метрото, вместо по тъмните и опасни улици и паркове;
 Улесняване на придвижването при временно неблагоприятни атмосферни условия;
 Спестяване на време и облекчаване на трафика.
В заключение Ви обръщаме внимание, че комбинирането на метро с велосипед е една добра практика, ползваща се в много страни за бърз и лесен достъп на хората до по-отдалечените части на града.

Във връзка с постъпило в Столичния общински съвет предложение вх. № 1500-466/21.07.2011г. от Сдружение „Велоеволюция" и на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, предлагаме на Столичен общински съвет да приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.

Вносители:Лорита Радева - общински съветникОрлин Иванов - общински съветник
Елен Герджиков - общински съветник

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ   на Столичния общински съвет
от___________ 2011 година
ЗА: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община , като създава нова ал.З в чл.9 на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, със следното съдържание:
„чл. 9, ал. З. Пътник с редовен превозен документ г.ма право да превозва по линиите на метрото велосипед, при следните усло! ля:
в делнични дни - след 21 часа;
- в почивни и/или празнични дни - целодневно;
- велосипедът следва да е във вид, който да не замърсява превозното средство;
- след закупуване на отделен билет за велосипеда от билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД."
Създава нова т. 6 в чл. 12 със следното съдържание:
„чл. 12, т. 6 При превозване на велосипед при условията на чл.9, ал.З, пътниците са длъжни да се качват и слизат от последния вагон на метровлаковете."

II.  Възлага на изпълнителния директор на „Метрополитен" ЕАД
организацията и контрола по изпълнение на т. I. от настоящото решение.

III.  Настоящото решение влиза в сила след изтичане на срока по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на___________ 2011 г., Протокол №________от________ 2011 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
        Председател на Столичния общински съвет:
                                                                             /Андрей Иванов/

Темаскал в Стара планина - защо не?!

Преди 2-3 седмици получавам обаждане от неизвестен номер: Здрасти, Оги, попадна ми страницата Wander Ogy | BG Traveler , много пътешестваш, ...