събота, 26 юни 2010 г.

Отворено писмо до министъра на културата, във връзка с изземването на сървъра и спирането на сайта „chitanka.info”

Уважаеми г-н Министър,

Независимо от това, до колко сайта „chitanka.info” с дейността си е нарушил или не нарушил буквата на закона, факт е, че той за периода на своето функциониране, е допринесъл много повече за културното развитие на обществото, отколкото редица други институции, които са призвани да вършат това, някои от тях, даже срещу държавни дотации.

Министерството на културата има моралното и законово задължение да спомага за по-широкия достъп на гражданите до качествени произведения на българската и световна култура и това му задължение не намалява, а даже се усилва в периоди на криза, какъвто в момента преживяваме.

В тази връзка Ви призоваваме да предприемете необходимите инициативи за провеждане на следната държавна политика:

1. Да се направят необходимите нормативни промени, за да могат сайтове като „chitanka.info” да се регистрират като частни библиотеки, като достъпът до тях бъде въз основа на безплатна регистрация или минимална цена, сравнима с абонаментната карта на обществените библиотеки.

2. Министерството на културата да предприеме политика на закупуване на авторските права на значими български и световни произведения и предоставянето им на обществените и частни библиотеки за некомерсиално разпространение.

3. Министерството на културата да разработи система за финансово стимулиране на български автори, въз основа на данните за тяхната читаемост в системата на частните и обществени библиотеки.

4. Министерството на културата да направи необходимото за ускоряване прехвърлянето в цифров формат на фондовете на обществените библиотеки и разширяването на достъпа до тях в интернет мрежата.

Зелена партия

1 коментар:

Анонимен каза...

"финансово стимулиране на български автори, въз основа на данните за тяхната читаемост в системата на частните и обществени библиотеки"

- ще бъдат финансово стимулирани отново добре познати, средна ръка автори, които не са нито новатори, нито ценни, а просто по-близки до акъла на средната ръка читател.

Темаскал в Стара планина - защо не?!

Преди 2-3 седмици получавам обаждане от неизвестен номер: Здрасти, Оги, попадна ми страницата Wander Ogy | BG Traveler , много пътешестваш, ...