неделя, 23 март 2008 г.

Енергията на бъдещето – европейска младежка перспектива – от производството до потреблението

От 15 до 23 март в Нант, Франция се проведе младежки обмен на тема енергийната политика на ЕС. Този зимен лагер беше организиран от Младите Зелени в Нант с подкрепата на Федерацията на Младите Европейски Зелени. През тази една седмица близо 60 млади зелени активиста от Малта, Германия, България, Ирландия, Швеция, Чехия, Румъния, Белгия, Турция, Испания, Холандия и Италия се събраха, за да обсъдят настоящата ситуация по отношение на енергийното потребление в Европа, заплахите, свързани с изчерпаемите ресурси и перспективите, които новите възобновяеми източници на енергия и новите екологични технологии предлагат.

По време на този зимен лагер, участниците имаха възможността да се срещнат с Mathiue Fichter (съветник по промените в климата в Европейския Парламент), Marie-Hélène Aubert (Член на групата на Зелените в Европейския Парламент) и други специалисти от района на Нант. Освен лекциите и обмена на информация с тези експерти, участниците имаха възможността и да посетят екологична къща, която по отношение на енергията си изцяло се снабдява от възобновяеми източници.

Акцентът в дискусиите бе поставен основно върху плюсовете и минусите на възобновяемите енергийни източници и атомната енергетика, както и върху крайно негативното влияние на консуматорското общество, в което живеем. След анализиране и сравняване на различните видове източници и вредите върху околната среда, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, се достигна до извода, че атомната енергия заплашва бъдещето ни и че единственото решение е въвеждането на възобновяемите технологии като основен енергиен източник.

Факт е, че Земята е екологично застрашена от безотговорното използване на ресурси, а това, че повечето от основните ни източници на енергия са невъзобновяеми създава не само вреда на околната среда, но и безкрайно много социални и политически проблеми. Именно заради това, младите зелени насърчават използването на слънчевата, вятърна и водна енергия – тези източници са не само неизчерпаеми, но и достъпни за всеки. Енергийните планове на всеки регион трябва да бъдат определяни съгласно природните ресурси, които областта предлага, и да се действа разумно, като се прави подходяща комбинация от различни източници, а не да се акцентира върху един единствен (който в повечето случаи в момента е атомната енергия).

Няма коментари:

Темаскал в Стара планина - защо не?!

Преди 2-3 седмици получавам обаждане от неизвестен номер: Здрасти, Оги, попадна ми страницата Wander Ogy | BG Traveler , много пътешестваш, ...