петък, 26 март 2010 г.

Колкото повече – толкова повече

Уважаеми дарители, приятели и партньори,

представяме ви резултатите за 2009 година от инициативата „Колкото повече – толкова повече” - това е програма за дарителство по ведомост, която стимулира работещите хора да даряват малки суми месечно директно от заплатата си за предпочитана от тях кауза. Инициативата събира заедно редовните малки дарения и по този начин претворява поговорката “Капка по капка вир става” в дарителска практика. Организаторът – Фондация “Помощ за благотворителността в България” предлага всяка година актуален списък от каузи, които заслужават да бъдат подкрепени и осигурява отчетността от страна на каузите.

Ние работим за дарителство, което е част от живота, привична, а не извънредна дейност за социално-отговорния човек, белег на солидарност и принос към обществото. Редовните дарения от работното място са част от новата дарителска култура.

Резултатите:
От началото на инициативата през 2001 г. са събрани над 530 000 лева в полза на различни каузи. За 2009 г. бяха събрани 80 905,21 лева от повече от 600 дарители от 44 фирми. Най-предпочитаните сред дарителите каузи са „Лечение на деца” и програма „Готови за успех” за стипендии на отличници без родители. През 2009 бяха осигурени средства за:
- лечение на 25 деца
- дейностите на 13 неправителствени организации като: ателиета за развитие на умения на деца и хора с увреждания; фестивал и театрална постановка с участие на хора с увреждания, проект за солидарен туризъм, училище за кучета-водачи, подкрепа за задържане на бебета, застрашени от изоставяне;
- оборудване, велосипеди и учебни помагала за 2 дома за деца, лишени от родителска грижа и екскурзии за 2 дома за стари хора
- стипендии за 117 деца и младежи с един или без родители, които имат отличен успех

Разнообразната подкрепа е допринесла за участие в обществени прояви и за достойния живот на повече от 700 деца и хора в неравностойно положение; за удовлетворението на техните близки и за информираността на обществеността в повече от 15 населени места.

Участниците:
В “Колкото повече – толкова повече” участват 44 компании, които улесняват ангажирането на своите служители в подкрепа на обществено значими каузи като част от своите фирмени социално отговорни политики.Най-голяма обща сума са дарили служителите на Мобилтел АД, които са дарили 30 943 лева за 2009 г. От там е и най-големият брой участници от един работодател – 147 човека. Най-голямото дарение от фирма, която удвоява даренията на служителите си е от Уникредит Булбанк АД. Средното месечно дарение от 1 участник надхвърля 10 лева.Най-младият дарител е Жана Даковска е на 23 години и работи в Интерпартнерс. Дарителят, който подкрепя най-голям брой каузи работи в Мобилтел АД и дарява за 10 различни инициативи.

Какви са възможностите?
Примерите за ефективността от даряването от работното място са безкрайни и все толкова вдъхновяващи. Представете си, че:

Ако 500 души даряват по 5 лева в продължение на 1 година, ще осигурят 250 годишни стипендии за отлични студенти сираци и полу-сираци.

Ако 25 души даряват 10 лева в продължение на 1 година, ще осигурят необходимите за този период материали за арт ателие за 15 деца с увреждания.

Ако 38 души даряват по 5 лева в продължение на 1 година, ще предотвратят изоставянето на едно бебе и то ще остане при майка си с достатъчна месечна издръжка, вместо да има съдбата на хилядите деца от домове.

Ако 6 души даряват по 10 лева в продължение на 1 година, ще осигурят допълнителна рехабилитация за дете, болно от детска церебрална парализа

Ако 3 души даряват по 5 лева в продължение на 1 година, ще осигурят закупуването на 1 декар и ще добавят тази площ към защитените територии на България.

Как става на практика?
Лесно и бързо – нужен е само малко ентусиазъм. Всеки може да се включи като предложи на хората във фирмата си или на мениджърите и колегите да изберат кауза и да започнат да даряват. ФПББ оказва помощ при организирането и администрирането на даренията. За повече информация можете да се свържете с нас на 02/9880080; 9871574; 9811901 или bcaf@bcaf.org


Екипът на BCAF.bg
Публикуване на коментар

Великденска Епопея 2018 - идеята, маршрутът, планирането

Едно необичайно пътешествие от София към Тел Авив с еднодневка до Йерусалим, придвижване към Киев с преход към Чернобилска област и Приби...