02 април 2007

Петък - ден на майстора

След работа се отбих до Мол на София, фанахме се с Мариана и отскочихме до кафето на брачедката уж да върна една моторна резачка и да си ходим, ма като заседнахме в кафето, бири, водки, мезета та откарахме пак до никое време.
Публикуване на коментар