неделя, 26 февруари 2012 г.

Зелената партия подкрепя продължаващите протести срещу АКТА!


Зелената партия счита, че българското общество не трябва да се успокоява с факта, че правителството е замразило подписа на България под Международното търговско споразумение АСТА (Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)). Настоящите, а и всички бъдещи управляващи трябва да знаят, че не могат по никакъв начин да посягат на основни граждански права. АКТА не само трябва да бъде категорично отхвърлена, но и да се направят сериозни изводи, както за нейното съдържание, така и за силите, които искат нейното налагане.

Какво цели АКТА:

- Споразумението влиза в противоречие с фундаменталните принципи на съвременните демократични общества и международната харта за правата човека. То ограничава свободата на достъп до информация, защита на личната сфера и сигурност, а личните данни биват потъпкани. Гражданите се поставят в ситуация на страх и директна и индиректна цензура в личната и публична комуникация.

- В социален аспект, клаузите предвидени в АСТА насърчават социалното неравенство между отделните групи в обществото. Регулирането на използването на търговските марки предполага увеличаване на отговорностите и задълженията на компаниите, които предлагат съответните продукти, което само по себе си повишава цената на интелектуалния продукт и услугите, доставяни чрез интернет. Тези промени ограничават достъпа до информация на по-бедните слоеве от обществото и намаляват тяхната конкурентоспособност на пазара на труда. В резултат на това нараства социалното неравенство и нивото на социален конфликт.

- В икономически аспект, споразумението АСТА не дава решение на въпросите, свързани с авторското право и интелектуалната собственост, а допълнително поставя под въпрос основните принципи на свободната „пазарна икономика” в демократичните общества. Пример за това са изискванията към интернет доставчиците  и доставчиците на онлайн услуги,  на които биват прехвърлена отговорността за нарушенията направени от техните потребители. Тази клауза директно застрашава правната сигурност, развитието и съществуването на много от иновативните компании от средния и дребен бизнес.

- АСТА дава предимство на глобалните корпорации и монополни организации да контролират и превземат нови пазари чрез прилагане на юридически и икономически натиск над иновативните конкурентни компании. Това поставя основите на тенденция за глобално монополизиране на пазара на информационни технологии и всички отрасли, които ползват информационни продукти и услуги.

- Клаузите от международното търговско споразумение са валидни, както за юридическите лица, така и за всички физически лица от държавите, подписали АСТА. Наказанията, които се предвиждат от АСТА са: лишаване от свобода, конфискация на имущество, глоби и финансови наказателни актове. В АСТА няма точна дефиниция на това какво се подразбира и как точно да се тълкува какво е интелектуална собственост. Под интелектуална собственост може да се смята всяко едно изказване на граждани, ползвайки телефон, разговор между приятели на улицата, интернет блог, чат (скайп и други), фейсбук, форуми и други средства за обмяна на информация.

- Всичко това дава неограничени възможности за нарушаване на гражданските права!
Публикуване на коментар

Великденска Епопея 2018 - идеята, маршрутът, планирането

Едно необичайно пътешествие от София към Тел Авив с еднодневка до Йерусалим, придвижване към Киев с преход към Чернобилска област и Приби...