четвъртък, 22 юли 2010 г.

Синдикална организация на КТ “Подкрепа” при “Ай Би Ем Глоубъл Деливъри Сентър България” ЕООД

Днес, в началото на работния ден получих поместената по-долу листовка-апел, разпространяван на входа на Бизнес Парк София. По-късно получих и отзиви, че след разпространението на листовката са започнати гонения във фирмата.
Вече почти три години IBM GDC оперира в София и разширява дейностите си за един от своите големи клиенти. В решаваща степен това става възможно благодарение на уменията, усърдието и отдадеността на всеки един от нас.
Вместо адекватно заплащане на труда и достойно отношение, каквато е политиката на световноизвестната фирма IBM, ежедневно сме положени на:
·    Заплахи и обиди, вместо инициативи за повишаване на нашата мотивация;
·    Дискриминация и селективен подход при определяне на възнагражденията и кариерното израстване, както и постоянно нарастващ брой кухи обещания и неистини.
На 20 май 2010г. създадохме синдикална организация, за да отстояваме нашите трудови и граждански права.
Само когато сме обединени, организирани и солидарни, ние ще сме в състояние да изискваме спазването на международното и българско законодателство, за да можем:
ü          да работим според ясни вътрешни правилници и наредби, от които да става ясно кой какви права има и за какво е отговорен;
ü          да ползваме надеждно деловодство и нашите искания да получават навременен и конкретен отговор;
ü          да ползваме отпуск в избран от нас период;
ü          да работим в безопасна и здравословна работна среда;
ü          да работим според ясни норми за цената на труда и да не бъдем експлоатирани и ограбвани;
ü          да работим спокойно, без да бъдем постоянно подлагани на психологически натиск и тормоз;
ü          да общуваме свободно помежду си, да се сдружаваме и защитаваме организирано правата си.

1 коментар:

Vladislav каза...

Точно така! Започнаха гонения...Наша колега е привиквана от началник на екипа на четири очи, размахван е бил протеста пред лицето й и е оказван натист.

Политиката на компанията е дискриминационна. Днес, 22 юли, ръководството на АЙ БИ ЕМ, Глобъл Деливъри Сентър, е поканено на заседание, на което ще се гледат случаи на дискриминация в компанията от страна на ръководството.

Оги Ковачев пред bTV: Аушвиц - усещането е много силно

56 държави на 6 континента, среща с маймуни, диви прасета и крокодили, няколко забавни пътувания на стоп и едно, в което за малко не губи...