петък, 25 юни 2010 г.

Да запазим "КОРАЛ" - последният оцелял плаж на Черноморието

Петиция за за възстановяване на природна забележителност "Блатно кокиче в къмпинг Корал".

На 11 август 2003 г. със заповед № РД-1030 министъра на околната среда и водите ЗАЛИЧАВА от регистъра на защитените територии природна забележителност "Блатно кокиче" в къмпинг "Корал" в землището на с. Лозенец, община Царево, поради "необратимо увреждане на местообитанието и изчезване популацията на блатно кокиче от находището му". Това е предприето с единствената цел да се присвои земята на териротрията на природната забележителност, която в последствие е продадена на безценица от страна на община Царево. В момента мястото е подложено на екологична агресия от страна на частници, организации и община Царево, която с бездействието си и документалната поддръжка на тези организации застава против интересите на държавата и нейната вътрешна политика. Налице са редица документални, правни и икономически измами касаещи този район, които застрашават не само местобитанието на блатното кокиче но и цялата зона, както и плажа изключителна държавна собственост "Лозенец-Кумкашла" - Корал.

Популацията на блатно кокиче никога не е преставала да съществува на това място. Освен нея има и редица други защитени видове като например пясъчна лилия и др.

Те са на път завинаги да изчезнат заради една шайка престъпници и крадци, някои от които злоупотребяват с държавното си положение!

НАСТОЯВАМЕ:

1. Да се възстанови природната забележителност "Блатно Кокиче в къмпинг Корал" и да се направи мониторинг на други защитени видове с цел разширяване на площта на природната забележителност.

2. На всички участници в незаконните действия в района да се потърси наказателна отговорност и всички строителни разрешения, ПУП-ове и сделки в нарушение на закона да бъдат обявени за невалидни.

3. Прокуратурата да разследва случая и да повдигне обвинения.

Линк на петицията: http://bgpetition.com/koral/index.html 

1 коментар:

Апостол Апостолов каза...

А кой ще плати целия масраф?

Оги Ковачев пред bTV: Аушвиц - усещането е много силно

56 държави на 6 континента, среща с маймуни, диви прасета и крокодили, няколко забавни пътувания на стоп и едно, в което за малко не губи...