30 август 2009

Съботна вечер на Алеко и неделно качване на Черни връх

Снимки от сбирката на баби и дядовци в хижа Алеко тук.
Публикуване на коментар