10 март 2007

Подготовка на "бетонните Българии"

Днес подготвихме разни банери и бетонни Българии за предстоящите протестни действия в полза на НАТУРА2000 и срещу действията или по точно бездействията на Министерски съвет.

Банерите
Бетонните Българии
Публикуване на коментар